Kirsan Ilyumzhinov has arrived to Khanty-Mansiysk

Kirsan Ilyumzhinov has arrived to Khanty-Mansiysk